Door draagvlak te creëren komt de Waardestroom op gang
Stel dat de medewerkers in uw organisatie de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om zich te ontwikkelen en vooruitgang te boeken.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Productspecificaties: De eisen waar het product aan moet voldoen.

Deze zijn doorgaans gebaseerd op de kwaliteitseisen die de klant aan het product stelt.
Soms moeten producten ook aan wettelijke eisen voldoen.

Het vaststellen van productspecificaties gebeurt vaak door het bedrijf dat de producten produceert zelf. Het bedrijf doet dit natuurlijk niet zomaar. Waar het om gaat is dat het bedrijf producten maakt die de klant wil kopen. Het product moet daarom voldoen aan de kwaliteitseisen die een klant aan het product stelt. Anders gaat de klant het product misschien ergens anders kopen. Omdat klanten verschillende eisen stellen zijn niet alle specificaties hetzelfde.

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #productspecificaties #afspraken #orde-en-netheid

Share

Waardestroom creëren door met een andere bril te kijken naar het bedrijfsproces
Door de werkzaamheden op een andere manier te verrichten, door het anders te DOEN! behaalt u verassende resultaten. 
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Het bewaken van proces en productkwaliteit

Het bewaken van proces en productkwaliteit

Een proces is een reeks of opeenvolging van bewerkingen. Dat kan gaan om een opeenvolging van een aantal eenvoudige bewerkingen of het kan gaan om een opeenvolging van een groot aantal meer complexe bewerkingen

Het Primair proces
Het primaire proces bestaat uit alle bewerkingen aan een product die waarde toevoegen voor de klant. Binnen het primaire proces vinden kleinere processen plaats

Het afdelingsproces
Kijk bijvoorbeeld eens naar het proces van jouw eigen afdeling. Ook op jouw afdeling worden achtereenvolgens verschillende bewerkingen aan “het product” uitgevoerd. Binnen het proces van de afdeling bestaan ook weer verschillende processen.

De afzonderlijke werkprocessen
Een proces bestaat niet alleen uit de directe bewerkingen aan het product. Ook de ondersteunende werkzaamheden en het meten van resultaten maken onderdeel uit van het proces. Het geheel kan samengevat worden in een schema. Zo’n schema wordt een Meet- en Regelkring genoemd, hieronder schematisch weergegeven het Proces van het Boren van gat in een plank:

boren gat

Door het maken van een Meet- en Regelkring kan een proces eenvoudig worden weergeven. In één oogopslag kun je zien welke elementen een rol spelen in een proces. Dat maakt het eenvoudiger om het proces te beheersen. Met beheersen wordt bedoeld dat het proces onder controle gehouden wordt, zodat alles veilig, betrouwbaar en voorspelbaar verloopt.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #meet-en-regelkring

Share

Wie goed wil spreken moet eerst goed nadenken (Italiaans spreekwoord)
⁃ wat wil ik bereiken?
⁃ wat verwacht de ander?
⁃ hoe betrek ik en bij mijn verhaal?
⁃ hoe ga ik hen tot actie aansporen?
Waardestroom creëren doe je met een team
Door richting te geven aan de verbetering en te vertrouwen op het team worden blijvende resultaten geboekt.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Om Waardestroom te creëren is gereedschap nodig

Om Waardestroom te creëren is gereedschap nodigGereedschap om te verbeteren is een middel en geen doel op zich. Het op het juiste moment gebruik weten te maken van de hulpmiddelen levert blijvend resultaat op. #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools  

Het bericht Om Waardestroom te creëren is gereedschap nodig verscheen eerst op Waardestroom .

Om Waardestroom te creëren is gereedschap nodig Gereedschap om te verbeteren is een middel en geen doel op zich. Het op het juiste moment gebruik weten te maken van de hulpmiddelen levert blijvend resultaat op. 

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools  

Share

Waardestroom op gang brengen doe je samen
Door vertrouwen te geven en het geven van gerichte feedback weet eenieder waar we staan en wat er van hem of haar verwacht wordt.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom

Share

Ons bedrijfskapitaal (de Waardestroom) voor één dag bestaat uit 480 minuten aangevuld met ons enthousiasme.
Zou het de moeite waard zijn om per dag een paar minuten te besteden aan de planning van een optimale besteding van dit kapitaal?
Een dagplan beschermt ons tegen versnippering en helpt ons prioriteiten te stellen.
Kies doelstellingen die uitdagend zijn en die je volledige inzet waard zijn en benut kansen waar overwinningen te behalen zijn
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #kapitaal #dagplan #prioriteitenstellen #kansen

Share

Waardestroom komt op gang indien de voorwaarden gecreëerd worden door leiderschap
Door richting te bepalen en de voorwaarden te creëren wordt de basis gelegd om te verbeteren. De leider faciliteert succes.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom

Share

Voorbereiding van je werkzaamheden is 90% van het succes!

Voorbereiding van je werkzaamheden is 90% van het succes!

Iedere dag is een nieuwe kans en een bron van inspiratie als we ons niet blindelings op onze werkzaamheden storten of ons door gebeurtenissen laten meeslepen.

Een dagplan is de sleutel naar succes.

„ Ga liever naar huis om een net te maken dan dat je in een vijver naar vissen duikt“ (Chinees spreekwoord)

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom   

Het bericht Voorbereiding van je werkzaamheden is 90% van het succes! verscheen eerst op Waardestroom .

Voorbereiding van je werkzaamheden is 90% van het succes!

Iedere dag is een nieuwe kans en een bron van inspiratie als we ons niet blindelings op onze werkzaamheden storten of ons door gebeurtenissen laten meeslepen.

Een dagplan is de sleutel naar succes.

„ Ga liever naar huis om een net te maken dan dat je in een vijver naar vissen duikt“ (Chinees spreekwoord)

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom

Share