De kortste weg naar succes, dat willen we allemaal…

De kortste weg naar succes, dat willen we allemaal. Hiervoor gebruikt u de waarde die al aanwezig is in uw bedrijf. Dit is een behoorlijke uitdaging. U maakt zelf de keuze of uw bedrijf succesvol is of niet.
Meer weten hoe dit te doen? Neem contact op met ons: 0358884747
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

SMED: Single Minutes Exchange of Dies

SMED Single Minutes Exchange of Dies

SMED is een aanpak om continu omsteltijden te verminderen – om het in de minste tijd te realiseren (het ultieme is geen omstellen).
Door SMED toe te passen creëer je op de werkvloer een:
– Toename van flexibiliteit;
– Toename van capaciteit zonder extra investeringen;
– Standaardiseren van de ‘beste praktijk voorbeelden’;
– eenvoudiger werkproces van de medewerkers;
– Toename van de kwaliteit.
– significante vermindering van afval (grondstoffen, folie, transport, wachten enz.).
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #termen #betekenis

Share

Change-Over of in Nederlands: Wissel van product.

Change-Over (using SMED) of in Nederlands: Wissel van product (gebruik makend van SMED)
Bij de waardestroom gebruikt als “change-over time” ofwel de omsteltijd die nodig is om van product te wisselen.
SMED is een techniek die hierbij veel gebruikt wordt om de omsteltijden te reduceren.
Volgende week een korte uitleg over SMED
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #termen #betekenis

Share

Tips om verandering voor en door 5S te stimuleren:

Tips om verandering voor en door 5S te stimuleren:

– Beschrijf de huidige situatie als een nulpunt, blijven zitten kan dus niet.
– Leg duidelijk uit wat het doel is en hoe en wanneer dit moet worden bereikt.
– Wees meteen open en eerlijk
– Blijf communiceren (5S borden, bedrijfs nieuwsbrief)
– Zorg voor een monitoringssysteem om de voortgang te volgen (audits en actielijsten)
– De ideale voortrekker is een charismatische leider, die samen met zijn medewerkers door „de modder“ gaat,
maar wel een duidelijke koersuitzet én aanhoudt.
– Betrek zoveel mogelijk mensen bij het project
– Zoek uit wie de sleutelfiguren zijn, en zorg dat die als eerste gewonnen worden. Denk daarbij zowel aan
mensen uit de directie, als aan mensen op de werkvloer die van nature veel invloed hebben.
(zone coördinatoren en middenkader)
– Zorg voor voldoende training en workshops, bekend zijn met, maakt bemind met.
– Begin met eenvoudige en behapbare tools, die niet als bedreigend worden ervaren voor de eigen werkplek.
5S, maar ook SMED (reductie van omsteltijden) zijn goede voorbeelden. (5S, Actielijsten, Opvolging van…,
verantwoordelijken aanstellen)
– Zorg dat er ook ruimte is voor verbeterprojecten die problemen oplossen die mensen zélf dagelijks ervaren.
– Kies een adviseur die veel ervaring heeft met het overwinnen van weerstand.
(Manager Services van Velthuisen)
– Vier de successen en toon waardering. Dit kan zo nu en dan ook financieel, bijvoorbeeld met een dinerbon
of zelfs een bonus.

Share

De LCCR methode samengevat:

De LCCR methode (©) samengevat:

L: Leiderschap (= Ondernemen)
C: Cultuur (draagvlak)
C: Continueren (verbeteren)
R: Reflecteren (= Resultaat)

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken.

Kijk op: www.waardestroom.nl voor meer informatie over deze methode
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #termen #betekenis

Share

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken.

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken.


In de vorige blog hebben we de eerste C (Cultuur) besproken.
De 2e C bij de LCCR Methode (©) staat voor het volgende:
C: Continue Verbeteren (= Implementeren & borging)
Kijk op: www.waardestroom.nl voor meer informatie over deze methode
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken. (2)

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken.
De LCCR Methode zorgt er voor dat de Waardestroom binnen uw organisatie gecreëerd wordt. Dit doen wij met de voeten op de vloer, middels een top down initiatie en een bottom up implementatie.
De 1e C bij de LCCR Methode (©) staat voor het volgende:
C: Cultuur (= Draagvlak creëren)
Kijk op: www.waardestroom.nl voor meer informatie over deze methode
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken.

Door de LCCR methode (©) gaat de Waardestroom binnen uw bedrijf werken.

De LCCR Methode zorgt er voor dat de Waardestroom binnen uw organisatie gecreëerd wordt. Dit doen wij met de voeten op de vloer, middels een top down initiatie en een bottom up implementatie.
De L bij de LCCR Methode (©) staat voor het volgende:
L: Leiderschap (= Ondernemen)
Kijk op: www.waardestroom.nl voor meer informatie over deze methode
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

De kortste weg naar succes is de LCCR Methode

De kortste weg naar succes is de LCCR Methode
De LCCR Methode zorgt er voor dat de Waardestroom binnen uw organisatie gecreëerd wordt. Dit doen wij met de voeten op de vloer, middels een top down initiatie en een bottom up implementatie. Pragmatisch ingesteld en samen met u en uw medewerkers zorgen wij dat het het wiel van effectief verbeteren blijft draaien en dat het een waardevolle investering is in uw organisatie.
In het volgende korte blog meer uitleg, wil je nu al meer weten?
Kijk op: Waardestroom.nl voor meer informatie over deze methode
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Succesvolle bedrijven maken optimaal gebruik van de aanwezige Waardestroom
Om optimaal gebruik te maken van de Waardestroom is leiderschap nodig.Leiderschap
betekend: Richting bepalen, keuzes maken en loslaten

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Zoals vermeld in vorige blog: korte uitleg verschillende manieren van procesbeheersing

Er zijn (voor #Lean 5S) 3 verschillende manieren van procesbeheersing:
– procesregelingen;
– procesbesturing;
– procesbeveiliging.

Procesregelingen: Met een regelaar wordt proceswaarde ingevoerd. De regelaar vergelijkt voortdurend de vooraf ingestelde proceswaarde met de actuele waarde.
Procesbesturing: Het proces wordt op een centrale manier aangestuurd.
Procesbeveiliging: Met procesbeveiliging worden gevaarlijke situaties in het proces voorkomen. De beveiligingen bewaken het proces en zodra er een afwijking van de instellingen ontstaat grijpt de beveiliging automatisch in door bijvoorbeeld de machine uit te schakelen.

Voorbeeld:
In een timmerbedrijf dat schuttingdelen produceert, zaagt de zaagmachine planken. Een plank heeft de juiste lengte wanneer de plank 180 cm lang is. De machine wordt zo ingesteld dat deze planken van 180 cm zaagt. Om dit proces te beheersen en ervoor te zorgen dat de plank aan deze productspecificatie voldoet wordt gebruik gemaakt van een automatische procesregeling. Met een regelaar wordt de proceswaarde van 180 cm ingevoerd. Een meetinstrument meet de lengte van de planken en stuurt deze informatie door naar de regelaar. (procesbesturing) De regelaar vergelijkt de gemeten lengte met de proceswaarde. Wanneer er een afwijking ontstaat, corrigeert de regelaar de machine en past deze de zaaglengte van de planken aan. (procesbeveiliging)

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #procesbeheersing

Share

Procesbeheersing

Procesbeheersing

Met beheersen wordt bedoeld dat het proces onder controle gehouden wordt, zodat alles veilig, betrouwbaar en voorspelbaar verloopt.

Er zijn (voor #Lean & #5S) 3 verschillende manieren van procesbeheersing:
– procesregelingen;
– procesbesturing;
– procesbeveiliging.

In de volgende blog gaan we deze drie verder toelichten.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #procesbeheersing

Share