Blog 5 Week 5 Ploegoverdracht en samenwerken.

Ploegoverdracht en Samenwerken.

Deze keer ga ik het kort hebben over ploegoverdracht en samenwerken, hier komen onder het algemene hoofdstuk “Gedrag en Communicatie” weer een aantal zaken samen.
Voor de duidelijkheid, we zitten nog steeds in de opstart en voorbereidingsfase bij aanvang van een #WCM implementatie. Je ziet dat er best wel wat voor komt kijken om zoiets neer te zetten.

Waarom is het nu zo belangrijk om ploegoverdracht en samenwerken in de beginfase al te benoemen?
Voor ik dat kan beantwoorden zal ik eerst uitleggen wat bedoeld wordt met ploegoverdracht.
Er wordt mee bedoeld dat:

– Je jouw werk/ werkzaamheden overdraagt aan aan collega van de andere ploeg;
– De volgende ploeg zonder problemen/ oponthoud kan doordraaien;
– Bijzonderheden, (bijvoorbeeld machine instellingen) die anders zijn dan gebruikelijk en storingen die er zijn opgetreden, doorgegeven worden aan je collega van de volgende ploeg.
– Je de werkplek schoon en opgeruimd “oplevert” aan de volgende collega zodat deze meteen aan de slag kan. (5S)

schaduwbord

Kort samengevat geef je, met een korte en duidelijke boodschap en zo compleet mogelijk, belangrijke informatie en bijzonderheden door aan de volgende ploeg.
Dit komt de samenwerking ten goede en houdt de communicatie kort en helder. Een ploegoverdracht wordt ook vaak aan/bij het Whiteboard gedaan.
Je zal dus eerst met elkaar de regels moet maken over hoe je je werkplek opgeleverd wilt hebben.
Hier kunnen bijvoorbeeld “Eenpuntslessen” (zie voorbeeld) bij helpen.Nietzo_Welzo

Iedereen moet zich aan de afgesproken regels houden ook de vorige ploeg, maar stel je wel op als een betrokken werknemer en stel je loyaal op ten opzichte van je bedrijf en collega’s.

Wat nu als het een rommeltje is als je op je werkplek komt?

Kom dan voor jezelf op zonder andere te benadelen, vraag aan je collega(‘s) waarom het zo’n rommeltje is.
Er kan bijvoorbeeld een storing geweest zijn en dus geen tijd meer over om op te ruimen.

Om een ploegoverdracht snel en efficiënt te doen hebben we binnen de #WCM een aantal basisregels alvast bedacht:
– Laat de machine(s) doordraaien indien mogelijk;
– Houdt het kort, bondig en grondig (5-min.)
– Bespreek bijvoorbeeld kort: storingen en hoe ze opgelost zijn/ opgelost gaan worden, gewijzigde productspecificaties, machine instellingen, klantspecificaties etc .etc.
– Geef duidelijk aan wat er al is gedaan en wat er moet gebeuren.
– Toon interesse en geef positief commentaar op elkaar, dat bevorder de samenwerking weer…..

Samenwerken

Eigenlijk zie je dat samenwerken best belangrijk is om een goede (ploeg)overdracht te kunnen doen.
Om die samenwerking goed te kunnen laten verlopen moeten we ervoor zorgen dat:
– De informatie die je overdraagt ook goed begrepen wordt (bijv. door om bevestiging te vragen)
– Je gedeelde informatie recent, betrouwbaar en volledig is (bijv. technische logboeken machine(s) en of klantspecs. doornemen)

Het is handig als je altijd open staat voor feedback, misschien kun je wat leren van je collega die een zelfde soort situatie als eens
eerder meegemaakt heeft, dan hoef jij het wiel niet weer een keer uit te vinden, dat scheelt weer tijd en maakt het een stuk efficiënter. Hier komt je WCM Houding weer in naar voren.

Wat levert dat dan op? Wat zijn de resultaten?

Dat je beter, sneller en doelgerichter aan je werkzaamheden kunt beginnen. Je weet als individu en/of als ploeg waar je aan toe bent en wat er nog verwacht wordt. Kortom je gaat beter geïnformeerd (veiliger, sneller) aan het werk.
Er zullen minder verstoringen zijn door onwetendheid, immers dit heb je met de overdacht al doorgekregen. En natuurlijk lijdt dit alles tot een betere samenwerking over de ploegen heen, wat weer te goede komt van de totaalresultaten van het bedrijf.
20121221-130405.jpg
Dit was hem weer voor deze week, volgende week ga ik een (korte) nieuwe serie blogs neerzetten over de verschillende WCM Technieken die ik hanteer bij de diverse klanten, als een vervolg op de introductie WCM

Mochten er in de tussentijd vragen zijn dan hoor ik ze graag.

Productieve groeten,
Marco van Velthuisen
Logo_MSvanVelthu2012_B

Share