Waarnemen en observeren

Waarnemen doe je altijd: je kijkt om je heen, je hoort de geluiden, ruikt geuren en voelt warmte of kou. Waarnemen is ongericht, en daarom ziet of hoort niet iedereen hetzelfde in een zelfde situatie. Wanneer je bijvoorbeeld honger hebt, zie en ruik je overal om je heen voedsel: etende mensen, reclame, enz. Wanneer je in dezelfde situatie bent, maar geen honger hebt, zie en ruik je hoogstwaarschijnlijk hele andere dingen.

Observeren is iets anders dan waarnemen.

Observeren is gericht kijken: je gaat waarnemen met een bepaald doel. In een bepaald geval is dat met het doel om een uitspraak te doen (oordeel te geven) over bijvoorbeeld iemands functioneren. Het is dan belangrijk heel goed te weten waar je naar wilt gaan kijken. Je oordeel moet immers gebaseerd zijn op feiten en niet op een mening of interpretatie. Waarop ga je je oordeel baseren? Wat wil je zien/wat wil je niet zien?
Observeren doe je systematisch: je bepaalt dus van tevoren wanneer, in welke situatie en waarnaar je gaat kijken.

Het heeft alles te maken met perceptie.

Meer weten?
Ervaar het WOW! Effect.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW

Share