Feit en interpretatie
In het dagelijks leven staan we niet altijd stil bij het verschil tussen een feit en een interpretatie.
Als je de woorden in Wikipedia opzoekt kom je de volgende omschrijvingen tegen:
 
• Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen hetzij instrumenteel gemeten.
• Een interpretatie is een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van een waarneming of een tekst. Het woord is verwant aan het Franse interprète, wat “tolk”, maar ook “vertolker” betekent.
Een feit is dus iets wat vaststaat en waar dus in feite geen speld tussen te krijgen is. “Het is gewoon zo.”
Een interpretatie is eigenlijk wat jij van een bepaald feit vindt. Een interpretatie is dus heel persoonlijk en niet iedereen komt daarbij tot hetzelfde oordeel.
Om te beginnen is het van belang om feit en interpretatie goed uit elkaar te kunnen houden.
Vaak hebben we het ook over objectief en subjectief. Die begrippen hebben alles te maken met feit en interpretatie. Objectief wil zeggen dat het op feiten gebaseerd is, terwijl subjectief juist met interpretaties te maken heeft.

Meer weten?

Ervaar het WOW! Effect.

Manager Services van Velthuisen
Marco van Velthuisen
06 55796610
#didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share