Succesfactoren voor een blijvend succesvol Lean 5S-traject

Succesfactoren voor een blijvend succesvol Lean 5S-traject

-Bedrijfsdoelstelling helder voor iedereen 
(A4-tje met missie ophangen, prestatie-indicatoren koppelen aan die missie)

-Veranderingsnoodzaak bekend bij iedereen

-Gemeenschappelijke visie op Lean Manufacturing-traject 
(positioneer Lean niet als medicijn tegen alle kwalen)

-Goed actieplan en begeleiding 
(begin niet te ambitieus, streef naar enkele Quick Wins laaghangend fruit eerst)

-Inspirerend leiderschap en charisma

-Effectieve communicatie
(foto’s maken om veranderingen vast te leggen (voor/na, verbeteringen grafisch weergeven dmv audits en radardiagrammen

-Organisatorische afstemming 
(streven naar geaccepteerde beschrijvingen van nieuwe verantwoordelijkheden en standaarden)

-Prestatiemanagement 
(KPI’s conform actieplanning en spreek regelmatig waardering uit)

Share