Tips om verandering voor en door 5S te stimuleren:

Tips om verandering voor en door 5S te stimuleren:

– Beschrijf de huidige situatie als een nulpunt, blijven zitten kan dus niet.
– Leg duidelijk uit wat het doel is en hoe en wanneer dit moet worden bereikt.
– Wees meteen open en eerlijk
– Blijf communiceren (5S borden, bedrijfs nieuwsbrief)
– Zorg voor een monitoringssysteem om de voortgang te volgen (audits en actielijsten)
– De ideale voortrekker is een charismatische leider, die samen met zijn medewerkers door „de modder“ gaat,
maar wel een duidelijke koersuitzet én aanhoudt.
– Betrek zoveel mogelijk mensen bij het project
– Zoek uit wie de sleutelfiguren zijn, en zorg dat die als eerste gewonnen worden. Denk daarbij zowel aan
mensen uit de directie, als aan mensen op de werkvloer die van nature veel invloed hebben.
(zone coördinatoren en middenkader)
– Zorg voor voldoende training en workshops, bekend zijn met, maakt bemind met.
– Begin met eenvoudige en behapbare tools, die niet als bedreigend worden ervaren voor de eigen werkplek.
5S, maar ook SMED (reductie van omsteltijden) zijn goede voorbeelden. (5S, Actielijsten, Opvolging van…,
verantwoordelijken aanstellen)
– Zorg dat er ook ruimte is voor verbeterprojecten die problemen oplossen die mensen zélf dagelijks ervaren.
– Kies een adviseur die veel ervaring heeft met het overwinnen van weerstand.
(Manager Services van Velthuisen)
– Vier de successen en toon waardering. Dit kan zo nu en dan ook financieel, bijvoorbeeld met een dinerbon
of zelfs een bonus.

Share