Zoals vermeld in vorige blog: korte uitleg verschillende manieren van procesbeheersing

Er zijn (voor #Lean 5S) 3 verschillende manieren van procesbeheersing:
– procesregelingen;
– procesbesturing;
– procesbeveiliging.

Procesregelingen: Met een regelaar wordt proceswaarde ingevoerd. De regelaar vergelijkt voortdurend de vooraf ingestelde proceswaarde met de actuele waarde.
Procesbesturing: Het proces wordt op een centrale manier aangestuurd.
Procesbeveiliging: Met procesbeveiliging worden gevaarlijke situaties in het proces voorkomen. De beveiligingen bewaken het proces en zodra er een afwijking van de instellingen ontstaat grijpt de beveiliging automatisch in door bijvoorbeeld de machine uit te schakelen.

Voorbeeld:
In een timmerbedrijf dat schuttingdelen produceert, zaagt de zaagmachine planken. Een plank heeft de juiste lengte wanneer de plank 180 cm lang is. De machine wordt zo ingesteld dat deze planken van 180 cm zaagt. Om dit proces te beheersen en ervoor te zorgen dat de plank aan deze productspecificatie voldoet wordt gebruik gemaakt van een automatische procesregeling. Met een regelaar wordt de proceswaarde van 180 cm ingevoerd. Een meetinstrument meet de lengte van de planken en stuurt deze informatie door naar de regelaar. (procesbesturing) De regelaar vergelijkt de gemeten lengte met de proceswaarde. Wanneer er een afwijking ontstaat, corrigeert de regelaar de machine en past deze de zaaglengte van de planken aan. (procesbeveiliging)

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #procesbeheersing

Share