Ieder bedrijf heeft de potentie om te verbeteren

Elk bedrijf is uniek en heeft de potentie om te verbeteren.

Bepaal de visie, creëer draagvlak, implementeer en reflecteer.
En ervaar zo het WOW! Effect.

Meer weten?

Ervaar het WOW! Effect.

Manager Services van Velthuisen
Marco van Velthuisen
06 55796610
#didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share

Ieder bedrijf is uniek.

Uw bedrijf heeft al een unieke waarde. Het is belangrijk dat u deze bestaande waarde in beweging brengt.
Hiermee behaalt u verrassende resultaten.

Meer weten?

Ervaar het WOW! Effect.

Manager Services van Velthuisen
Marco van Velthuisen
06 55796610
#didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share

Waarnemen en observeren

Waarnemen doe je altijd: je kijkt om je heen, je hoort de geluiden, ruikt geuren en voelt warmte of kou. Waarnemen is ongericht, en daarom ziet of hoort niet iedereen hetzelfde in een zelfde situatie. Wanneer je bijvoorbeeld honger hebt, zie en ruik je overal om je heen voedsel: etende mensen, reclame, enz. Wanneer je in dezelfde situatie bent, maar geen honger hebt, zie en ruik je hoogstwaarschijnlijk hele andere dingen.

Observeren is iets anders dan waarnemen.

Observeren is gericht kijken: je gaat waarnemen met een bepaald doel. In een bepaald geval is dat met het doel om een uitspraak te doen (oordeel te geven) over bijvoorbeeld iemands functioneren. Het is dan belangrijk heel goed te weten waar je naar wilt gaan kijken. Je oordeel moet immers gebaseerd zijn op feiten en niet op een mening of interpretatie. Waarop ga je je oordeel baseren? Wat wil je zien/wat wil je niet zien?
Observeren doe je systematisch: je bepaalt dus van tevoren wanneer, in welke situatie en waarnaar je gaat kijken.

Het heeft alles te maken met perceptie.

Meer weten?
Ervaar het WOW! Effect.
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW

Share

Feit en interpretatie
In het dagelijks leven staan we niet altijd stil bij het verschil tussen een feit en een interpretatie.
Als je de woorden in Wikipedia opzoekt kom je de volgende omschrijvingen tegen:
 
• Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen hetzij instrumenteel gemeten.
• Een interpretatie is een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van een waarneming of een tekst. Het woord is verwant aan het Franse interprète, wat “tolk”, maar ook “vertolker” betekent.
Een feit is dus iets wat vaststaat en waar dus in feite geen speld tussen te krijgen is. “Het is gewoon zo.”
Een interpretatie is eigenlijk wat jij van een bepaald feit vindt. Een interpretatie is dus heel persoonlijk en niet iedereen komt daarbij tot hetzelfde oordeel.
Om te beginnen is het van belang om feit en interpretatie goed uit elkaar te kunnen houden.
Vaak hebben we het ook over objectief en subjectief. Die begrippen hebben alles te maken met feit en interpretatie. Objectief wil zeggen dat het op feiten gebaseerd is, terwijl subjectief juist met interpretaties te maken heeft.

Meer weten?

Ervaar het WOW! Effect.

Manager Services van Velthuisen
Marco van Velthuisen
06 55796610
#didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share

Productieverlies?

Productieverlies, waar begin ik?
“Het is van groot belang dat wij NU een berekening productieverlies maken om inzicht te krijgen waar de uitval zich voordoet. Om vervolgens deze verliezen aan te pakken en te reduceren.”
Dit moet op korte termijn gebeuren want nu loopt het de spuigaten uit…..

Een van de tools die wij gebruiken is Value Stream Mapping of Proces mappen:

Meer weten?

Ervaar het WOW! Effect.

Manager Services van Velthuisen
Marco van Velthuisen
06 55796610
#valuestreammapping #procesmapping #didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share

DOEN!

Er zijn velen die u de theorie beter kunnen uitleggen dan wij. Hoog opgeleid op hun vakgebied.
Er zijn weinigen die de theorie kunnen laten landen op de werkvloer, omdat zei niet in staat zijn om werklijk te doorgronden wat nodig is dan wel de taal van de werkvloer spreken en daarom niet bij machte zijn om het gereedschap in te zetten op het moment dat het nodig is.

Manager Services_Waardestroom kan creatief omgaan met de input die wij krijgen vanuit de individuen en de groepen die wij op- en begeleiden in hun verbetertrajecten.

Kortom:
Er zijn mensen die u adviseren de theorie toe te passen, de werkelijke WAARDESTROOM is het laten landen door het DOEN!

Meer weten?

Ervaar het WOW! Effect.

Manager Services van Velthuisen
Marco van Velthuisen
06 55796610
#didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share

Je collega(s) aan het denken zetten

Soms is het antwoord op een vraag voor degene die hem moet beantwoorden belangrijker dan voor jou. Stel dat een collega een probleem heeft en hij komt bij jou voor een oplossing, maar jij denkt dat hij/zij het ook zelf zou kunnen oplossen als hij/zij de goede richting te pakken heeft.
Dan stel je een vraag waarmee je zijn/haar hersens aan het werk zet:

“Wat heb je de vorige keer gedaan toen dit gebeurde?” 
of 
“Welke gegevens heb je al gevonden?”  

Meer weten?
Ervaar het WOW! Effect.

Marco van Velthuisen
06 55796610
#didactiek #veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW 

Share

Het WOW effect:

Het WOW effect:

Uw bedrijf heeft al een waarde. Het is belangrijk dat u deze bestaande waarde in beweging brengt. Hiermee behaalt u verrassende resultaten.
Kijk eens met een andere bril naar uw bedrijf, probeer de werkzaamheden eens op een andere manier te verrichten.
Het is belangrijk dat u dit ook daadwerkelijk doet en het niet alleen bij denken blijft.
U positioneert uw organisatie zodanig dat uw klanten, uw aandeelhouders en uw medewerkers denken:
WOW!…..ze verrassen me steeds weer positief

WOW!…..ze maken waar wat ze beloven

WOW!…..het verbeteren leidt echt tot resultaat

WOW!…..we leveren zelf een bijdrage aan ons bedrijf
WOW!…..nieuwe inzichten voegen waarde toe

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW

Share

Lean manufacturing 2/2

Lean manufacturing 2/2

Lean manufacturing = zichtbaarheid
Elke verbetering begint met bewustwording en daarin is er niets beter dan de processen zichtbaar maken.
Hulp of geen hulp uiteindelijk moet je het zelf DOEN!
Wat is jou motivatie? En hoe is dit een voorbeeld voor anderen?

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW

Marco van Velthuisen
M. 06 557 966 10

Share

Lean manufacturing 1/2

Lean manufacturing 1/2

Je eigen werkzaamheden met zo min mogelijk verspillingen doen zodat de klant tevreden is en blijft: een zo kort mogelijke doorlooptijd zonder verspilling en volledige betrokkenheid.

SNEL: snel leveren, snel ontwikkelen, snel reageren bij vragen en problemen
FLEXIBEL: flexibele capaciteit, flexibele medewerkers die kunnen multitasken
STROMEND: (FLOW) stromend betekent gestaag, continu, flow, betekent samenwerken tussen afdelingen.

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #WOW

Share

Succesfactoren voor een blijvend succesvol Lean 5S-traject

Succesfactoren voor een blijvend succesvol Lean 5S-traject

-Bedrijfsdoelstelling helder voor iedereen 
(A4-tje met missie ophangen, prestatie-indicatoren koppelen aan die missie)

-Veranderingsnoodzaak bekend bij iedereen

-Gemeenschappelijke visie op Lean Manufacturing-traject 
(positioneer Lean niet als medicijn tegen alle kwalen)

-Goed actieplan en begeleiding 
(begin niet te ambitieus, streef naar enkele Quick Wins laaghangend fruit eerst)

-Inspirerend leiderschap en charisma

-Effectieve communicatie
(foto’s maken om veranderingen vast te leggen (voor/na, verbeteringen grafisch weergeven dmv audits en radardiagrammen

-Organisatorische afstemming 
(streven naar geaccepteerde beschrijvingen van nieuwe verantwoordelijkheden en standaarden)

-Prestatiemanagement 
(KPI’s conform actieplanning en spreek regelmatig waardering uit)

Share

Ieder bedrijf is uniek

Ieder bedrijf is uniek.
Uw bedrijf heeft al een unieke waarde. Het is belangrijk dat u deze bestaande waarde in beweging brengt.
Hiermee behaalt u verrassende resultaten.

#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools

Share

Visual Management

Visueel management is een systeem dat zich concentreert op effectieve communicatie met het onderwerp om:
– Relevante informatie te communiceren.
– Verliezen/ afwijkingen belicht kunnen worden.
– Verbeteringen ondernomen kunnen worden.
– Afwijkingen zichtbaar te maken.

Kortom toegepast voor: Abnormaliteit vs. Normaliteit.

Op onze website: http://nl.managerservices.nl/?page_id=400 vind u één van onze partners waar wij mee samen werken op het gebied van Visual management
#veranderen #verandermanagement #ManagerServices #Waardestroom #tools #termen #betekenis

Share